TIJDELIJK: formulier voor het indienen van meldingen omtrent inbreuken rond de genomen maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus.

 • Inbreuken rond welzijn op het werk (beschermingsmaatregelen, telewerk, voldoende afstand, ...)
 • Inbreuken rond tijdelijke werkloosheid
 • Inbreuken rond niet-essentiële diensten die nog geopend zijn

Wat is het meldpunt?

Het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie is een centraal punt waar u als burger, onderneming of organisatie een melding kunt doen wanneer u vermoedt dat een burger of onderneming sociale fraude pleegt.

Wat meldt u hier?

U gebruikt het meldpunt om de volgende zaken te melden:

 • Oneerlijke concurrentie/sociale dumping
 • Problemen met uw verloning, arbeidsduur en jaarlijkse vakantie
 • Zwartwerk
 • Uitkeringsfraude door niet-aangegeven samenwoonst/verhuis
 • Fraude met kinderbijslag

Geen anonieme meldingen

Anonieme aangiftes worden niet behandeld. Het gebruik van een valse identiteit is strafbaar. Wanneer u iets meldt, moet u zich als volgt identificeren:

 • Burger: met uw naam, rijksregisternummer en e-mailadres
 • Onderneming: met uw ondernemingsnummer en e-mailadres
 • Gemachtigde professionele partner: met uw elektronische identiteitskaart en e-mailadres

Uw identiteit wordt beschermd

De sociaal inspecteurs mogen uw identiteit aan niemand bekendmaken – zelfs niet voor een rechtbank – tenzij u uitdrukkelijk uw toestemming geeft. Ook aan een werkgever of zijn vertegenwoordiger mogen ze niet zeggen dat hun onderzoek is opgestart op basis van uw melding.

Hulp nodig?

 • Hebt u geen toegang tot de toepassing? Neem contact op met de lokale beheerder van uw onderneming of met het Contactcenter.
 • Hebt u een technisch probleem? Neem contact op met het Contactcenter.

Het Contactcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 7 uur tot 20 uur, op het nummer 02 511 51 51. (Buiten deze uren kunt u vragen om teruggebeld te worden. Een operator van het Contactcenter belt u dan de volgende werkdag op.)