De website e-Box Enterprise gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Algemene informatie

Wat is de SIOD?

Het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie gaat uit van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). De SIOD is een afzonderlijke dienst die rechtstreeks afhangt van de ministers van Werk, Sociale Zaken, Justitie, van de minister bevoegd voor de zelfstandigen en de staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude.

De SIOD ondersteunt de federale inspectiediensten in hun strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid.

Meer informatie over de SIOD vindt u op haar website (Nieuw venster).

Het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie

Het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie werd opgericht om meldingen van sociale fraude te verzamelen.

Het Meldpunt wordt voorlopig enkel als online platform aangeboden.

De meldingen worden opgeslagen op een beveiligde locatie binnen het portaal van de Belgische sociale zekerheid. De sociale inspectiediensten krijgen inzage in de meldingen waarvoor zij, na evaluatie door de SIOD, wettelijk bevoegd zijn.

Het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie is geen dienst voor noodoproepen en beschikt niet over een permanentie.

De website van het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie bevat snelkoppelingen naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Zij worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld.

Het is enkel voor niet-commerciële doeleinden en mits bronvermelding toegelaten om informatie van de website te reproduceren. Hetzelfde geldt voor het overnemen van elektronische adressen.

naar boven